Види і форми підвищення кваліфікації вчителя
03.02.2023

Види і форми підвищення кваліфікації вчителя

Види і форми підвищення кваліфікації вчителя

Навчання вчителів без відриву від роботи є необхідним для підвищення кваліфікації та компетенції та забезпечення постійного професійного розвитку. Це може здійснюватися в різних формах, включаючи підвищення кваліфікації, професійне навчання, аспірантуру, курси підвищення кваліфікації викладачів, вітчизняне та закордонне стажування, методичні конференції, семінари, практикуми, самоосвіту. Деякі інституційні форми професійного розвитку вчителів, окрім розвитку багатьох викладацьких компетенцій, дозволяють їм отримати додаткові кваліфікації та повноваження, які дозволяють, зокрема, викладати інший предмет. Внутрішньошкільна підготовка вчителів є формою, яка, окрім спільного навчання педагогічної ради, об’єднує педагогічну спільноту через розроблені завдання та цілі. Для цього створюються не тільки робочі групи, а й їхні лідери, і навіть координатори.

Навчання вчителів у школі також має здійснюватися у співпраці з іншими школами, навчальними закладами, вихователями та консультантами. Найважливішою метою підготовки вчителів є не лише систематичне оновлення педагогічних і спрямованих знань, а й обмін і набуття нового професійного досвіду.

Підвищення кваліфікації вчителів можуть здійснювати також методичні керівники та педагогічні заклади. Підрозділи, які виконують статутні завдання, пов’язані з підготовкою вчителів, можуть проводити лекції, конференції, семінари, практикуми або навчальні курси з предметів, що викладаються, або занять, а також загальних знань і професійних навичок.

Методичний керівник, який може проводити навчання, повинен здійснювати свою діяльність переважно шляхом надання індивідуальних консультацій, проведення навчальних, практичних і відкритих занять, а також пропонування інших форм удосконалення вчителя, забезпечення дидактичної та виховної роботи.

Професійну підготовку вчителів-консультантів і методичних радників можуть здійснювати лише спеціальні акредитовані заклади, національні державні навчальні заклади, державні заклади підвищення кваліфікації вчителів.

Підвищення кваліфікації вчителя є системним і може відбуватися через:

  • діяльність центрів підготовки вчителів,
  • методичні консультації — допомога в плануванні, організації та перевірці ефектів дидактичної та виховної діяльності, розвиток методичних навичок, а також розробка, вибір та адаптація навчальних програм;
  • внутрішкільна підготовка вчителів.